Nr: 59 din: 01 05 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea membrilor Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul
Bacau, pentru ziua de 24.05.2023, orele 08.30, in sedinta ordinara, la sediul
Consiliului Local Găiceana, județul Bacău