Nr: 54 din: 26 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023,prin virari de credite de la un aliniat la altul, in cadrul aceluiasi capitol bugetar