Proiect de Hotărâre

Nr: 160 din: 13 Ianuarie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 489 din: 30 Ianuarie 2020
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gaiceana,judetul Bacau,pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 34 din: 19 Iunie 2019
privind aprobarea cotizaţiei, pentru anul 2019, la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 33 din: 18 Martie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 32 din: 04 Aprilie 2019
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 31 din: 04 Aprilie 2019
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 30 din: 18 Martie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 29 din: 13 Martie 2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile, pentru anul 2020.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 28 din: 20 Februarie 2019
privind aprobarea “ Programului de masuri privind buna gospodarire ,
intretinere si infrumusetare a Comunei Gaiceana,judetul Bacau, in anul 2019”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 27 din: 27 Februarie 2019
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana, pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 3
Rezultate 30