Proiect de Hotărâre

Nr: 26 din: 15 Martie 2019
privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 24 din: 05 Decembrie 2018
privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 23 din: 23 Ianuarie 2019
privind stabilirea taxelor de pasunat si a taxelor de obor precum si administrarea izlazului comunal, pentru anul 2019.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 22 din: 12 Februarie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiceana, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 21 din: 18 Februarie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drum vicinal sat. Arini, comuna Gaiceana, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 20 din: 22 Ianuarie 2019
privind stabilirea pentru anul 2019,a taxelor de inchiriere, pentru nunti, botezuri, a taxelor fixe de autorizare, taxelor de inchiriere la activitatile cultural-distractive organizate la Caminul Cultural din satele Arini si Gaiceana, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 19 din: 27 Noiembrie 2018
Adresa ADIS si Anexa -Plan evolutie taxa speciala salubrizare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 18 din: 27 Noiembrie 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE AL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ACTUALIZAT PENTRU PROIECTUL”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 17 din: 11 Noiembrie 2018
T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei GAICEANA,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 16 din: 20 Noiembrie 2018
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile, pentru anul 2019.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 3
Rezultate 30