Nr: 67 din: 30 August 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

pentru aprobarea modificarii statului de funcții prin transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gaiceana, Județul Bacău, ca urmare a promovarii in grad imediat superior celui detinut de 3 functionari publici