Nr: 66 din: 30 August 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții “Modernizarea si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Gaiceana, judetul Bacau