Nr: 68 din: 30 August 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Gaiceana pentru luna iulie 2023