Nr: 25 din: 26 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

pentru aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Gaiceana anul 2022