Nr: 24 din: 26 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate gestionarii situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al comunei Gaiceana, judetul Bacau, pe anul 2023