Nr: 11 din: 31 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găiceana, județul Bacău, pentru anul 2023