Nr: 10 din: 31 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul financiar 2022