Nr: 17 din: 01 Aprilie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau