Nr: 18 din: 01 Aprilie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drum vicinal sat. Arini, comuna Gaiceana, judetul Bacau”