Nr: 70 din: 27 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea dispozitiei nr.62 din 29.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Gaiceana, judetul Bacau