Nr: 71 din: 27 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea expertului
extern cooptat pentru atribuirea contractului de lucrări privind realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în satele Găiceana, Arini și Huțu, Comuna Găiceana, Județul Bacău”