Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 24 din: 01-Mai-2019
Privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Gaiceana la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 01-Aprilie-2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile, pentru anul 2020.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 01-Aprilie-2019
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 01-Aprilie-2019
privind aprobarea contului de executie al exercitiului bugetar, pentru trimestrul I al anului 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 01-Aprilie-2019
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 01-Aprilie-2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiceana, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 01-Aprilie-2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drum vicinal sat. Arini, comuna Gaiceana, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 01-Aprilie-2019
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 01-Martie-2019
privind aprobarea “ Programului de masuri privind buna gospodarire ,
intretinere si infrumusetare a Comunei Gaiceana,judetul Bacau, in anul 2019”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 01-Martie-2019
privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 6
Rezultate 58
1 2 3 6
Go to Top