Nr: 77 din: 11 Octombrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnice de prima inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara a unor drumuri vicinale, strazi, terenuri si imobile identificate în teritoriul administrativ al comunei Găiceana,județul Bacău