Nr: 78 din: 11 Octombrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarilor suprafetelor de teren aferente imobilelor din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gaiceana, identificate in teritoriul administrativ al comunei Gaiceana,judetul Bacau,in vederea inscrierii in cartea funciara