Nr: 69 din: 27 Septembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obictivul de investitii “MODERNIZARE SI REABILITARE STRADA ECATERINA STURDZA, SAT GAICEANA, COMUNA GAICEANA, JUDETUL BACAU”, reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului