Nr: 52 din: 27 Iulie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificării tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., conform Raportului
expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare
pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.
180/2957/ 06.05.2015