Nr: 51 din: 03 Iulie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găiceana, județul Bacău