Nr: 17 din: 22 Februarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind menținerea consumului mediu de carburant și ulei pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniul UAT Comuna Găiceana, județul Bacău, stabilit prin HCL Găiceana nr. 35 din 28.06.2022