Nr: 18 din: 22 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea anexelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local Găiceana nr. 57 din 21.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico- economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în satele Găiceana, Arini și Huțu, Comuna Găiceana, Județul Bacău ” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny ” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului