Nr: 10 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gaiceana,judetul Bacau,pentru anul 2022