Nr: 11 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare pentru aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Gaiceana anul 2021