Nr: 44 din: 01 Decembrie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea nugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2017