Nr: 36 din: 01 August 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Găiceana, județul BAcău și stabilirea indemnizației consilierilor locali