BAREM CORECTARE sef SVSU

BAREM CORECTARE

Varianta  2

Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Gaiceana, judetul Bacau

 

1.Precizati care sunt atributiile protectiei civile,conform Legii nr.481/2004,privind protectia civila, republicata;-20 pct.

Barem –art.3, alin.(1)-10 pct.; alin.(2)-alin (4)- 10 pct

2.Detaliati atributiile principale ale Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,conform Ordinului nr.459/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră –30 pct

Barem-lit.a 20 pct  si lit.b) 10 pct.

  1. Detaliati obligatiile principale ale Consiliului Local cu privire la apararea impotriva incendiilor, conform Legii nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor;-25 pct

Barem- art.13, lit.c= 1 pct, lit. a,b,d,e,I,j,k= 14 pct(cate 2 pct pt fiecare litera); lit.h= 3 pct; lit.f si g= 6 pct(cate 3 puncte pt fiecare litera)

 

 

 

 

 

  1. Detaliati atributiile principale ale Comitetului Local pentru situatii de urgenta, asa cum sunt prevazute de OUG.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă –25 pct

Barem- art.24, lit.a,b,d -18 pct(cate 6 pct pentru fiecare litera); lit.f= 3 pct; lit.c si e= 4 pct.(cate 2 pct pentru fiecare litera)

 

COMISIA:

1.Ladaru Gelu____________________

2.Bondea Gheorghe____________________

3.Oancea Sorin ______________________

 

 

 

Secretar comisie-Fodor Tatiana______________