Nr: 17 din: 11 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei GAICEANA,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal