Nr: 489 din: 30 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gaiceana,judetul Bacau,pentru anul 2020