Nr: 22 din: 12 Februarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General actualizat, a obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiceana, judetul Bacau”