Nr: 87 din: 30 Octombrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE PLATFORMĂ DE GUNOI DE GRAJD ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - COMUNA GĂICEANA, JUDEȚUL BACĂU”,, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B,Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență