Nr: 84 din: 30 Octombrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Găiceana în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 06.11.2023