Nr: 82 din: 30 Octombrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2023, prin virări de credite bugetare de la un capitol la altul