Nr: 8 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare Privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Gaiceana nr.44 din 5.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE GAICEANA, ARINI SI HUTU, COMUNA GAICEANA , JUDETUL BACAU” prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021