Nr: 54 din: 27 Iulie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

rivind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Gaiceana