Nr: 30 din: 26 Aprilie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind luarea de act si analiza a raportului de follow up nr.19119/16,02,2022 incheiat in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.32/2,10,2020 impreuna cu decizia nr.32/1/9,03,2022 d eprelungire a termenului pt realizarea masurilor dispuse prin decizia nr.32/2,10,2020