Nr: 22 din: 26 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C ECOSUD S.A.