Nr: 1 din: 09 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2023, taxa aferentă utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici și noncasnici