Nr: 4 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului de pază al comunei Gaiceana, judetul Bacau,pentru anul 2018.