Nr: 37 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2018