Nr: 29 din: 01 Iulie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2018