Nr: 2 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AFERENT ANULUI FINANCIAR 2017