Nr: 116 din: 30 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind reîncadrarea personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Găiceana, jud. Bacău