Nr: 1 din: 03 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana si al Consiliului Local Gaiceana