ANUNȚ REGISTRUL AGRICOL

ANUNȚ,

 

PRIMARIA COMUNEI GĂICEANA , JUDETUL BACĂU , COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL , in vederea intocmirii Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024 , vă aduce la cunostinta urmatoarele :

Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligația să declare datele pentru inscrierea in Registrul Agricol sunt :

-05 ianuarie -1 martie , pentru datele anuale privind membrii gospodariei,  terenul aflat în proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile  cu destinatia de locuinta , constructiile – anexe si mijloace de transport cu tractiune animala si mecanica , cladirile  ,utilajele  si instalațiile pentru agricultură și silvicultura , efectivele  de animale existente în gospodarie / unitatea cu personalitate juridică  la inceputul fiecarui an , precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le detin , ca urmare a vanzarii- cumpărării , a produșilor obținuți , a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări –ieșiri ;

-1-31 mai,  pentru datele privind modul de folosință a terenului , suprafețele cultivate , numărul pomilor în anul agricol respectiv ;

– persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și in afara acestor intervale de timp , în cazul în care au intervenit modificări în proprietate ,în termen de 30 de zile de la apariția modificării ;

În cazul în care persoanele fizice și jurudice nu fac declarații la termenele prevăzute la  alin. (1) se considera că nu au intervenit nici un fel de modificări , fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent , cu mentiunea corespunzătoare la rublica,,semnatura declarantului”

Modelul de declaratie pentru completarea registrului agricol se gaseste afisat pe site-ul Primariei Gaiceana.

 

CONDUCEREA