Nr: 6 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizaţiei, pentru anul 2018, la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”