Nr: 219 din: 12 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găiceana , jud. Bacău pentru anul 2023