Nr: 46 din: 03 Iulie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupaţională „Administraţie” și a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională ”Sănătate și asistență socială” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gaiceana, județul Bacău, precum si indemnizatia consilierilor locali