Nr: 31 din: 08 Mai 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii
obiectivului de investiții “Modernizarea si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Gaiceana, judet Bacau